kpz logo

KPZ Znojmo

v lese 24

Cena tábora 3500,-Kč | Nevratná záloha 500,-Kč
Způsob úhrady převodem na číslo účtu 2402356463/2010. Variabilní symbol obdržíte po zpracování přihlášky e-mailem s fakturou.

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Barbora Lettlová
termín: 11. 8. – 16. 8. 2024
Místo: Letní tábor Lesů č. e. 370, Lančovská zátoka, 671 06, Šafov, GPS: 48.9103611N, 15.7838669E

Částka pokrývá veškeré náklady tábora, případný přebytek půjde na rozvoj spolku a zajištění dalšího tábora. Nevratná záloha odpovídá nevratnému nájmu. Rodné číslo účastníka bude předáno třetí straně pouze za účelem pojištění účastníka. Při nástupu na tábor musí zákonný zástupce odevzdat přihlášku, nástupní list, souhlas s GDPR,  posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci od lékaře a kopii zdravotní kartičky. Veškeré dokumenty musí být podepsané zákonným zástupcem. Účastník tábora musí mít vlastní povlak na matraci, polštář a spacák.  
Na tábor lze přijmout pouze dítě, které dle § 9, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění:
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti  nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (nejedná se o očkování na Covid 19)
b) nejeví známky akutního onemocnění
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem  nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním  nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření

Přihláška na tábor v lese 24

Kontakt na zákonného zástupce
Další důležité informace

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail potvrzující registraci s potřebnými dokumenty. Pokud Vám e-mail nepřijde během pár minut, prosím, zkontrolujte složku se spamem a pokud nebude ani tam, kontaktuje nás přes telefon.

**
Sbor, zpěv – 
přihlášení po domluvě s vedoucím pěveckého oboru
Smyčcové nástroje – přihlášení po domluvě s vedoucím smyčcového oddělení nebo souboru
Akordeon – pro muzikanty hrající na daný nástroj
Výtvarný – pouze pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Znojmo
Výtvarný – příprava na talentovky – pouze pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Znojmo
Filmový a fotografický – tento oddíl bude spojený
Tanec – pouze pro žáky tanečního oddělení ZUŠ Znojmo
Sportovní/všeobecný – soft – minimální věk 10+, všeobecné zaměření na sportovní hry
Sportovní/všeobecný – hard – fyzicky i psychicky náročnější pouze pro účastníky ve věku 12+ (přihlášení podléhá schválení hlavní vedoucí, přednost mají účastníci z minulých ročníků)
Instruktorská přípravka – oddíl pro přípravu budoucích instruktorů/vedoucích 
(přihlášení podléhá schválení hlavní vedoucí, pouze pro účastníky z minulých ročníků)

@kpzznojmo