KPZ Znojmo

v lese 23

Cena tábora 3500,-Kč | Nevratná záloha 500,-Kč
Způsob úhrady převodem na číslo účtu 2402356463/2010. Variabilní symbol obdržíte po zpracování přihlášky e-mailem s fakturou.

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Barbora Lettlová
termín: 13. 8. – 18. 8. 2023
Místo: Letní tábor Lesů č. e. 370, Lančovská zátoka, 671 06, Šafov, GPS: 48.9103611N, 15.7838669E

Částka pokrývá veškeré náklady tábora, případný přebytek půjde na rozvoj spolku a zajištění dalšího tábora. Nevratná záloha odpovídá nevratnému nájmu. Rodné číslo účastníka bude předáno třetí straně pouze za účelem pojištění účastníka. Při nástupu na tábor musí zákonný zástupce odevzdat přihlášku, nástupní list, souhlas s GDPR,  posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci od lékaře a kopii zdravotní kartičky. Veškeré dokumenty musí být podepsané zákonným zástupcem. Účastník tábora musí mít vlastní povlak na matraci, polštář a spacák.

Přihláška na tábor v lese 23

Kontakt na zákonného zástupce
Další důležité informace

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail potvrzující registraci s potřebnými dokumenty. Pokud Vám e-mail nepřijde během pár minut, prosím, zkontrolujte složku se spamem a pokud nebude ani tam, kontaktuje nás přes telefon.