kpz logo

KPZ Znojmo

O kpz

Spolek KPZ z. s., si klade za cíl především realizovat vzdělávací akce pro žáky Základní umělecké školy Znojmo a další umělecky či sportovně nadané děti ze Znojma. Tyto akce navazují na vzdělávání žáků, podporují rozvoj jejich uměleckého či sportovního nadaní a možnost ho rozvíjet v neformálním prostředí. Snaží se podpořit sociálně slabší žáky a jejich přístup k vzdělání. Zároveň se snaží předcházet sociálně patologickým jevům a motivovat žáky a studenty k smysluplnému trávení volného času.

Cílem spolku je realizovat soustředění žáků Základní umělecké školy, školy České Taekwon-do asociace a dalších umělecky či sportovně nadaných dětí ze Znojma v přírodě v termínu 13. – 18. 8. 2023

V tomto týdnu se v rámci soustředění setká přes 80 dětí, žáků a studentů ze Znojma, aby společně pracovali na rozvoji svého nadání a inspirovali se ostatními.

  • výtvarný obor – výtvarné aktivity a tvorba v přírodě a workshopy pro ostatní účastníky
  • taneční obor – rozvoj pohybových dovedností, tvorba choreografie a workshopy pro ostatní účastníky
  • smyčcové oddělení – soustředění smyčcového souboru a smyčcových kvartet
  • dechové oddělení – soustředění dětského dechového orchestru
  • sbor – soustředění dětského sboru
  • filmová tvorba – tvorba dětského filmu v rámci soustředění a workshopy pro ostatní účastníky, navazuje na loňský dětský krátký film „Umění nám není ukradené“
  • sportovně rekreační oddíl – určený pro zájemce o různé sportovní aktivity

Vyústěním je společný koncert a představení celotýdenní práce žáků.

Celé soustředění probíhá pod vedením pedagogů Základní umělecké školy Znojmo, externích lektorů daného uměleckého oboru a odborníků v oblasti umění a sportu. Navazuje na předchozí dva úspěšně realizované ročníky těchto soustředění.