kpz logo

KPZ Znojmo

Dokumenty

Přihláška na tábor V lese 24

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů

GDPR směrnice spolku KPZ z. s.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

 

Staré dokumenty

Přihláška na tábor V lese 23

Informace pro rodiče – V lese 23

Nástupní list – V lese 23